• Sotainvalidien vuonna 1940 perustama huolto-, etu- ja veljesjärjestö