Perinnejärjestön tehtävänä on:

Perinnetyö

  • vaalia sotainvalidien perinnettä ja kertoa siitä eteenpäin
  • auttaa tuen tarpeessa olevia sotainvalideja
  • huolehtia tulevaisuudessa viimeisistä sotainvalideista,
    heidän puolisoistaan ja leskistään

 

Perinnejärjestö toimii läheisessä yhteistyössä Sotainvalidien Veljesliiton kanssa.

Liiton piiritoiminta päättyy, kun piirissä on jäljellä enää 20 sotainvalidia. Silloin vastuu alueen sotainvalideista, puolisoista ja leskistä siirtyy Perinnejärjestön alueyhdistyksille. Samalla alueyhdistys jatkaa perinteen siirtämistä nuoremmille polville ja edustaa sotainvalideja paikallisissa tapahtumissa.


Liitto pyrkiikin vahvistamaan perinneyhdistyksiä niin, että vuoden 2020 tienoilla, jolloin
piirien on arvioitu purkautuvan, ne olisivat valmiita huolehtimaan
viimeisistä sotainvalideista.

 

Perinnejärjestön johto

Järjestön toimintaa ohjaa ja valvoo järjestön hallitus. Siihen kuuluvat vuosittain valittavat puheenjohtaja ja vähintään seitsemän
ja enintään kymmenen muuta jäsentä. Muilla jäsenillä kuin puheenjohtajalla on henkilökohtaiset varajäsenet.
Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan.

Tällä hetkellä hallituksessa on seitsemän varsinaista jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.

 

Perinnejärjestön hallitus vuonna 2015

Puheenjohtaja: kirjailija Lasse Lehtinen

Varsinainen jäsen 
Varajäsen
Mikko Ruskeala (Lahti)Jari-Matti Autere (sihteeri)
Tuija-Leena Juutilainen (Pirkka-Häme)Reijo Johansson (Pirkka-Häme)
Marja-Leena Vepsäläinen (Pohjois-Pohjanmaa)Vilho Räihä (Pohjois-Pohjanmaa)
Lyyli Vento (Kymi)   
Markku Tarvainen (Suur-Savo)
Jarmo Helttula (Varsinais-Suomi)Perttu Salmi (Satakunta)
Tauno Skogberg (Uusimaa)
Martti Kukkonen (Pohjois-Karjala)  
Hannu Reko (Kanta-Häme)
Markku Kallinen (Keski-Pohjanmaa)

 

 

 


powered by eMedia