Sotainvalidien Veljesliitto


Sotainvalidien Veljesliitto on  sotainvalidien itsensä vuonna 1940 perustama veteraanijärjestö.

Vuoden 2016 alussa sotainvalideja oli elossa 3 170. Puoliso- ja leskijäseniä oli 9 500.

Sotainvalidien Veljesliitto jatkaa toimintaansa 2020-luvun alkupuolelle asti huolehtien viimeisistä jäsenistään. Sen jälkeen liitto lopettaa toimintansa. Tämä on huomioitu myös varojen käyttöä suunniteltaessa: kaikki raha käytetään sotainvalidien eläessä.

Veljesliiton taseen mukainen omaisuus 31.12.2015 oli 4,37 miljoonaa euroa. Jos liiton toiminta lopetettaisiin ja rahat jaettaisiin, tekisi se noin 1 379 euroa/sotainvalidi. Jos mukaan otetaan myös puolisojäsenet, olisi summa 345 euroa. Varoja käytetään suunnitelmallisesti, jotta Veljesliitto voisi tukea jäseniään loppuun asti.

Sotainvalidien tukena on 18 piiriä ympäri Suomen ja 195 osastoa, joissa tärkein kentällä tehtävä työ tapahtuu. Lisäksi yksi piiri toimii Ruotsissa.

 

 

 

Tule tykkäämään

www.facebook.com/veljesliitto

powered by eMedia