Sotainvalidien Veljesliitto 
Krigsinvalidernas Brödraförbund ry 
 

Sotainvalidien Veljesliitto on Suomen vanhin, sotainvalidien itsensä vuonna 1940 perustama veteraanijärjestö, joka on myös vammaisjärjestö.

Vuoden 2014 alussa sotainvalideja oli noin 4 800, puolisojäseniä noin 11 500. Jopa 80 prosenttia sotainvalideista asuu yhä kotonaan.
Sotainvalidien tukena on 18 piiriä ympäri Suomen, yksi piiri Ruotsissa ja kaikkiaan 260 osastoa, joissa tärkein kentällä tehtävä työ tapahtuu.

Sotainvalidien Veljesliitto jatkaa toimintaansa 2020-luvun alkupuolelle asti huolehtien viimeisistä jäsenistään. Sen jälkeen liitto lopettaa toimintansa. Tämä on huomioitu myös varojen käyttöä suunniteltaessa: kaikki raha käytetään sotainvalidien eläessä. Liiton lopetettua toimintansa perinteen jatkamisesta huolehtii Sotainvalidien Perinnejärjestö. 

 

Pieni ele

 

Ray tukee

                                 Uusin Sotainvalidi-lehti

Sotainvalidi 1/2014Lehden 1/2014 teemana ovat puolisojäsenet, aiheesta s. 11-13.

Hyvinvointiaukeamalla s. 8-9 muistutetaan jalkojen hyvinvoinnin tärkeydestä.

Maarit Niiniluodon kolumni 'Tohtori ja taikuri' s. 15.

Ristikon lisäksi lehdestä löytyy nyt myös
sudoku, s. 52-53.

 


 Siirry lukemaan lehteä

Läs tidningen

powered by eMedia