Sotainvalidien Veljesliitto 75 vuotta

 

Sotainvalidien Veljesliitto on  sotainvalidien itsensä vuonna 1940 perustama veteraanijärjestö. Tänä vuonna Veljesliitto juhlii 75-vuotista taivaltaan.

Sotainvalideja oli vuoden 2014 lopussa elossa 3 910, puolisojäseniä 10 500. Suurin osa sotainvalideista asuu yhä kotonaan.

Sotainvalidien Veljesliitto jatkaa toimintaansa 2020-luvun alkupuolelle asti huolehtien viimeisistä jäsenistään. Sen jälkeen liitto lopettaa toimintansa. Tämä on huomioitu myös varojen käyttöä suunniteltaessa: kaikki raha käytetään sotainvalidien eläessä.

Veljesliiton taseen mukainen omaisuus vuoden 2014 lopulla oli noin 7,2 miljoonaa euroa. Tämä tekee n. 1 840 euroa/sotainvalidi ja jos puolisojäsenet otetaan mukaan, 500 euroa/jäsen. Varoja on pakko käyttää tarkan suunnitelman mukaisesti, jotta Veljesliitto voisi tukea jäseniään loppuun asti!

Sotainvalidien tukena on 18 piiriä ympäri Suomen, yksi piiri Ruotsissa ja kaikkiaan 256 osastoa, joissa tärkein kentällä tehtävä työ tapahtuu.

 

Ajankohtaista

 

Keskustoimisto on suljettu ma 6.7.-26.7. Hyvää kesää kaikille!

 

Liittokokouksen kannanotto

Sotasairaalasta siviiliin, juhlavuoden valokuvanäyttely

Sotainvalidit kertovat sotakokemuksistaan

Veljesliiton ja Coca-Colan yhteinen historia

Veljesliiton varallisuus ja tuki kentälle

 

Uusin Sotainvalidi-lehti!

 

Sotainvalidi-lehti 3/2015

Siirry lukemaan lehteä

Läs tidningen

 

Ray


powered by eMedia