Sotainvalidien Veljesliitto 75 vuotta

 

Sotainvalidien Veljesliitto on Suomen vanhin, sotainvalidien vuonna 1940 perustama veteraanijärjestö. Tänä vuonna Veljesliitto juhlii 75-vuotista taivaltaan.

Sotainvalideja on elossa noin 4 000, puolisojäseniä noin 11 500. Jopa 80 prosenttia sotainvalideista asuu yhä kotonaan.

Sotainvalidien Veljesliitto jatkaa toimintaansa 2020-luvun alkupuolelle asti huolehtien viimeisistä jäsenistään. Sen jälkeen liitto lopettaa toimintansa. Tämä on huomioitu myös varojen käyttöä suunniteltaessa: kaikki raha käytetään sotainvalidien eläessä.

Veljesliiton taseen mukainen omaisuus vuoden 2013 lopulla oli noin 9,5 miljoonaa euroa. Tämä tekee n. 2 000 euroa/sotainvalidi ja jos puolisojäsenet otetaan mukaan, vajaa 600 euroa/jäsen. Varoja on pakko käyttää tarkan suunnitelman mukaisesti, jotta Veljesliitto voisi tukea jäseniään loppuun asti! Lue lisää varallisuudesta.

Sotainvalidien tukena on 18 piiriä ympäri Suomen, yksi piiri Ruotsissa ja kaikkiaan 256 osastoa, joissa tärkein kentällä tehtävä työ tapahtuu.

 

Uusin Sotainvalidi-lehti!

 

Sotainvalidi-lehti 5/2014

Siirry lukemaan lehteä

Läs tidningen

 

Sotainvalidit puolisoineen Boccia-kisoissa Oulussa.

Boccia-kisat

Pieni eleRay
powered by eMedia