Sotainvalidien Veljesliitto


Sotainvalidien Veljesliitto on  sotainvalidien itsensä vuonna 1940 perustama veteraanijärjestö.

Sotainvalideja oli vuoden 2015 lähetyessä loppuaan elossa arviolta reilut 3 000, puolisojäseniä vajaat 10 000. Suurin osa sotainvalideista asuu yhä kotonaan.

Sotainvalidien Veljesliitto jatkaa toimintaansa 2020-luvun alkupuolelle asti huolehtien viimeisistä jäsenistään. Sen jälkeen liitto lopettaa toimintansa. Tämä on huomioitu myös varojen käyttöä suunniteltaessa: kaikki raha käytetään sotainvalidien eläessä.

Veljesliiton taseen mukainen omaisuus vuoden 2014 lopulla oli noin 7,2 miljoonaa euroa. Tämä tekee n. 1 840 euroa/sotainvalidi ja jos puolisojäsenet otetaan mukaan, 500 euroa/jäsen. Varoja on pakko käyttää tarkan suunnitelman mukaisesti, jotta Veljesliitto voisi tukea jäseniään loppuun asti.

Sotainvalidien tukena on 18 piiriä ympäri Suomen, yksi piiri Ruotsissa ja kaikkiaan 256 osastoa, joissa tärkein kentällä tehtävä työ tapahtuu.

 

powered by eMedia